GROBLJA

Pa sad, i ako trh svog ljudskog mesa
Već ćutim, ipak osjećaj mi osta,
Da jednom moram preko onog mosta,
Visoko, između vode i nebesa.
Vladimir Nazor


Groblja su nerazdvojni dijelovi naših gradova i sela, mjesta trajno vezana uz život, mjesta spomena na pokojne znane i neznane, prostori su mira
poziva na razmišljanje, potvrda vrijednosti koje traju i nikad ne prolaze. To su prostori koji iskrenom hodočasniku i pravom promatraču nude pregršt povijesnih stranica o mjestu i kraju.
Vrijedi stoga bez kolebanja pohoditi kvarnerska groblja, orubljena gromačama, zidovima starih samostana, podno crkava i kapela, na uzvišenjima i livadama, istaknuta visokim čempresima i zvonicima.
Stopljena s krajobrazom, ona pričaju brojne promorske, ribarske, težačke, pastirske, obrtničke, veleposjedničke i duhovne pripovijesti i sudbine čiji je kraj utisnut na svojstven način na drvenim i željeznim križevima, klesanim kamenim pločama, grobnicama i mauzolejima..
Svaki Primorac, otočanin i Goranin uputit će vas svojem mjesnom groblju i navesti sve razloge i priče vrijedne toga posjeta. Među grobljima koja svakom dobronamjerniku nude i ističu umjetnička ostvarenja i druge posebnosti koje ih krase izdvajamo:

Groblja Kozala i Trsat, Rijeka
Ističu se arhitekturom i skulpturama historicističkih i secesijskih mauzoleja i grobnica (XIX./XX. st.). Osobito je rado bila prihvaćena secesija ("feminizirani motivi, vijugavi, mekani oblici, detalji bizarne faune i egzotične flore") i u izričaju se održala do četrdesetih godina dvadesetoga stoljeća.
Mauzolej Gorup (Kozala, 1882., rad I. Rendića), Vio-Baccarcich, (Kozala, 1889., rad. G. Doriga i D. Barcaglije), obitelji Whitehead (Kozala, 1900., rad G. Zammattija), obitelji Ružić (Trsat, 1907., rad I. Rendića), obitelji Steffula (Kozala, 1905., rad. G. Mayera), grob obitelji Haramija-Glažar-Depolo (Trsat, 1907. , rad. I. Rendića), grob obitelji Smokvina (Zaspala Vestalinka, Kozala, 1915., rad. I. Rendića) samo su neka od vrijednih umjetničkih ostvarenja na spomenutim riječkim grobljima.
info. tel. 051/335 882

Groblje sv. Martina, Mali Lošinj
I na ovom je groblju niz vrijednih umjetnički ostvarenih počivališta znamenitih lošinjskih pomoraca, kapetana, trgovaca. Iza crkve sv. Martina (XV. st.), uz ogradni zid postavljene su nadgrobne ploče iz ranijih vremena klesane rukom pučkog naivnog izričaja.
info. tel. 051/231 547

Groblje otoka Suska
Obzidano, bijelo oličeno groblje u žuto-zelenom krajoliku pješčanih naslaga otoka Suska izuzetno je dojmljivo.
info. tel. 051/231 547

Groblje sv. Ivana, Baška
Već poradi smještaja uz crkvicu sv. Ivana (oko 1100.) ponad Baške i pogleda koji se pruža na Bašćansku dragu i otok Plavnik, vrijedno je pohoditi ovo groblje.
info. tel. 051/856 817