FRANJEVAČKI I DOMINIKANSKI SAMOSTAN

Franjevački samostan sv. Bernardina Sijenskog, Kampor na Rabu
"Nenadmašno uklopljen u prirodni okoliš koji ga nadopunjuje svojom graditeljskom vrsnošću, nimalo umanjene skromnošću volumena i oblika" to su riječi povijesničara umjetnosti koji na najbolji način opisuje smještaj i izgled ovog još jednog u nizu otočnih, kvarnerskih franjevačkih samostana.
Samostan obuhvaća dvije crkve, samostansku sv. Bernardina i stariju župnu crkvu sv. Eufemije, te niz samostanskih prostorija i zgrada.
Crkva sv. Eufemije spominje se već u XIII. st., a sredinom XV. st. rapski patricij Petar Car (Zaro) gradi redovnicima franjevcima (opservantima) samostansku zgradu. Taj zavjetni događaj potvrđuju dva doku-menta, jedan na pergameni, drugi uklesan na kamenu samostansku ploču.
Samostan sabire mnogobrojne vrijednosti, ističu se: poliptih venecijanskih majstora (XV. st., rad braće A. i B. Vivarinija) glavni oltar u crkvi sv. Bernardina, bizantska ikona Bogorodice (XV. st.), u zavjetnoj Gospinoj kapeli (XVI. st.) drveno raspelo (XV. st.) ispred sakristije, srebrni pozlaćeni križ Petra Cara (Zara), sarkofag u visokom reljefu (XV. st.), oltarna pala s prikazom sv. Franje , klaustar s bunarom i klesanom bunarskom krunom, samostanska biblioteka i arhiv (7.000 jedinica, korali, "velika kamporska kronika" fra Odorika Badurine) arheološka, etnografska, paleontološka i geološka zbirka te zbirka likovnih radova fra. A. Testena.
Svečano je na drugi dan po Uskrsu, Magdaljenino (Uskrsni ponedjeljak) i na blagdan sv. Eufemije (16. rujna). Samostanski je muzej otvoren od 1. svibnja do 1. listopada od 10 do 12 i od 16 do 18 sati.
info. tel. 051/724 951, 771 111

Dominikanski samostan sv. Jeronima, Rijeka
Smješten na Trgu Riječke rezolucije, u neposrednoj blizini Korza, samostan dominikanaca dio je nekdašnjeg Augustinskog samostana (XIV./XV. st.) zaklade feudalnih gospodara Rijeke grofova Devinskih. Djelovanje augustinaca u Rijeci (od XIII. do XVIII. st.) vrlo je značajno, posebice u područjima diplomacije i znanstvenog rada. Jedan od znamenitih redovnika bio je i kartograf Ivan Klobučarić. Uz samostan naslonjena je i istoimena crkva (XIV. st.), u kasnijim godinama preuređivana (barokizirana, XVIII. st.). Crkva je služila i za ukop riječkih patricija (danas su njihove nadgrobne ploče uzidane u samostanskom klaustru).
Uz crkvu su dvije umjetnički vrijedne kapele, kapela sv. Trojstva (XV.st., izniman primjer alpske gotike) i kapela Bezgrešno Začete (XVI. st., mramorni oltar s palom Bezgrešno Začete, rad. I. Simonettija). Obje su kapele u postupku restauracije.
Svečano je na blagdan sv. Dominika (8. kolovoza) i sv. Jeronima (30. rujna).
Crkva je otvorena od 7 do 12 i od 16 do 19.30 sati
info. tel. 051/325 320, 335 882