SVETI NIKOLA, SVETI MIHOVIL, SV. JURAJ...

Od svih svetih likova koji se štuju u primorsko-goranskome kraju najznačajnije mjesto, s više od stotinjak zavjetnih crkava i kapela pripada Blaženoj Djevici Mariji. Potom u nizu slijede sveti Nikola (oko pedesetak crkava), te sveti Mihovil, sveti Juraj, sveti Petar, sveti Antun Opat, sveti Ivan Krstitelj (svaki sa po tridesetak crkava) i zatim drugi sveci.

Sveti Nikola Biskup, (Sv. Nikola Barijski, IV. st.) zaštitnik je mornara, pomoraca, putnika i male djece. Njegov biskupski lik s tri vrećice zlatnika (ili tri zlatne kugle), sa sidrom, s lađom u pozadinu ili s dječicom u kablu nalazi se na oltarnim palama glavnih i bočnih oltara u crkvama koje i smještajem, na morskoj obali ili na mjestu koje se vidi s mora, te uz glavne putove, sugeriraju njegovu nazočnost. Slavi se 6. prosinca, u pojedinim gradovima i mjestima i velikim procesijama. Svečano je posebice u Rijeci i Kraljevici, u Brod Moravicama, Ćunskom...

Sveti Mihovil, arkanđeo, zamijenio je mnoga pretkršćanska božanstva i zaštinik je od svih neprijatelja.
Crkve mu se nalaze obično na vrhu brežuljaka (strateški položaji), pred gradskim vratima (radi obrane od zlih sila) i na grobljima (voditelj duša u raj). Slavi se 29. rujna (Miholja) svečanim misama i feštama posebice u Jelenju, Pasjaku, Vrhu (Krk), Lovranskoj Dragi...

Sveti Juraj, časnik, mučenik (303.) u Maloj Aziji, jedan je od najomiljenih svetaca u primorsko-goranskome kraju, zaštitnik zemlje, usjeva, zelenila, stoke, zaštitnik ratara, pastira, vojnika... Crkve njemu posvećene vrlo su stare jer je "zamijenio slavensko božanstvo nadolazećeg ljeta koje se očituje u "Zelenom Jurju". Slavi se 23. travnja (Jurjeva) kroz mnogobrojne običaje. Za tih je dana svečano u Hreljinu, Brseču, na Trsatu, Beleju, Liscu, Selcu, Bribiru te u Lovranu (dan kasnije, 24.travnja).