LOŠINJSKE I CRESKE MARIJINE CRKVE

Mala Gospa, Mali Lošinj
Na prostranom trgu crkva je Rođenja Blažene Djevice Marije (1696./1757.) sa slikovitim mramornim oltarom, relikvijama sv. Romula i slikom Rođenje Marije (XVIII. st.). U nizu baroknih oltara vrijedi zastati pred svetim zaštitnicima (osorske, krčke, rapske biskupije) - sv. Gaudencijem, Kvirinom i Kristoforom te starim zaštitnikom Malog Lošinja sv. Martinom.
Svečano je posebice na dan Male Gospe (8. rujna).
info. tel. 051/231 731, 231 547

Navještenje Marijino, Mali Lošinj
Na Čikatu, uz obalni put, na rtu Anuncijata, crkva (1858.) je "lošinjskih strepnji, uzdaha i suza", zavjetno mjesto lošinjskih mornara i obitelji pomoraca. Prepuna je zavjetnih slika i zahvala za izbavljenje
iz opasnosti, za sretnu plovidbu. Pohodi se osobito na blagdan Blagovijesti (25. ožujka), dan uoči Velike (15. kolovoza) i Male Gospe (8. rujna) te u svibnju svakog ponedjeljka i subote.
info. tel. 051/231 731, 231 547

Gospa od Anđela, Veli Lošinj
Kapetanski i svekoliki pomorski darovi pretvorili su ovu crkvu u galeriju. Ističu se slike Bogorodice, sv. Nikole i sv. Roka (XVI. st.).
info. tel. 051/236 132, 231 547, 236 352

Gospa od Zdravlja, Nerezine
Za blagdan Gospe od Zdravlja (21. studenoga)
posebice je svečano (procesija) u ovoj jednobrodnoj župnoj crkvi (1877.) u kojoj se časti istoimena slika sa svecima sv. Nikolom i sv. Gaudencijem.
info. tel. 051/237 137, 231 547

Gospa od Krunice, Valun
Iznad pristaništa župna je crkva (1851.) koja uz slike i kipove s motivima Djevice Marije čuva i vrijedan uklesani "dvojezični i dvopisanski natpis" Valunsku ploču (XI. st.). Svečano je ovdje prve nedjelje u listopadu, "Šarga".
info. tel. 051/571 255, 525 084

Prikazanje Bogorodice u Hramu, Lubenice
Ovoj župnoj, trobrodnoj, crkvi (obnovljena u XVIII. st.) hodočasti se osobito na blagdan Svijećnice, Kandelore (2. veljače).
info. tel. 051/575 118, 571 535

Majka Božja od Loz, Osorska župa
Jedna od brojnih osamljenih creskih crkvica (5 km od Osora) posvećena je Pohođenju Marijinom Elizabeti. Na taj blagdan (2. srpnja) u nju kao i svake subote u svibnju dohode vjernici iz Cresa i Lošinja.
info. tel. 051/237 112, 237 007