<a href="https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odgovorno%20ljetovanje_pdf.pdf">Preporuke za siguran odmor</a>

Preporuke za siguran odmor

Savjeti i preporuke za siguran i odgovoran odmor

<a href="http://kvarner.hr/visit-app">Mobilna aplikacija Visit Kvarner</a>

Mobilna aplikacija Visit Kvarner

Preuzmite novu mobilnu aplikaciju Visit Kvarner

<a href="http://www.kvarner.hr/turizam/otkrijte_kvarner/Novosti_s_Kvarnera">Novosti s Kvarnera</a>

Novosti s Kvarnera

Vijesti i preporuke za Vaš boravak na Kvarneru, jednoj od "TOP 10 regija" u svijetu koje treba posjetiti po preporuci Lonely Planeta...

<a href="https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca_detalji10?p_zup_id=6">Kakvoća mora za kupanje na kvarnerskim plažama</a>

Kakvoća mora za kupanje na kvarnerskim plažama

Jadransko more je među najčišćima u Europi, što je potvrdilo i izvješće Europske komisije za ispitivanje kakvoće mora. Zato su prekrasne plaže, očuvan okoliš i čisto more najveće vrijednosti Kvarnera. Uvjerite se sami da je kakvoća mora na Kvarneru na najvišoj razini i pronađite plažu po svojoj mjeri…

Kvarner na karti

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture